kliknutím na obrázok sa otvorí spravodaj

OBSAH:

Správa o činnosti

Správa poradcu chovu

Činnčila veľká na národnej výstave v Nitre

Zhodnotenia stavu plemena očami predsedu klubu

Líniová plemenitba alebo registrácia?

Chovné králiky v roku 2012 a 2012

Vyhodnotenie klubovej súťaže

Návrh na doplnenie kritérií klubovej súťaže

Líniová plemenitba v mojom chove

Ako vychovať Grandku

Zdravotné okienko- Pasterelóza králikov

Správa o hospodárení a revízna správa

Adresy členov

Adresár členov


OBSAH:

Úvod

Správa o činnosti

Správa poradcu chovu

Líniová plemenitba, alebo registrácia

Navrhované chovné králiky pre vznik línií

Králiky naše každodenné

Králik vhodný na pekáč, alebo na chov

Vyhodnotenie súťaž

Naši ocenení

Ako to robím

Akú vodu podávam králikom

Na návšteve u chovateľa

Správa o hospodárení

Registrácia klubu

Adresár členov


- správa o činnosti za r.2009


- správa o činnosti za r.2006

- správa poradcu chovu

- farba králika Činčila veľká

- vyhodnotenie klubovej súťaže za r.2006

- plznutie králikov

- registrácia v klube

- línie na rok 2007

- dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia v chove


- Slovo predsedu

- Správa poradcu chovu r. 2005

- Pohľad predsedu zboru posudzovateľov a posudzovanie Čv za rok 2005

- Tetovanie a problémy s tým spojené

- Kondícia králikov a výstavné výsledky

- Výsledky klubovej súťaže za r. 2005

- Línie na rok 2006

- Súťaž medzi národmi

- Výstava Šternberk 2005 v obrazoch

- Uznesenie výročnej schôdze 2006

- Jódová tinktúra proti kokcidioze

- Čo o nás napísali iní

- Sprava o hospodárení r.2005

- Revízna správa r.2005

- Registrácia v klube r.2005

- Menný a telefónny zoznam členov klubu


- Správa poradcu chovu rok 2004

- Vyhodnotenie línii

- Súťaž rok 2004

- Medzinárodná súťaž 2004

- CVMK Adamovské Kochanovce 2004

- Klubová výstava 2004 – katalóg, vyhodnotenie

- Národná výstava Nitra – vyhodnotenie

- Registrácia za rok 2004

- V čom vidím rozdiel medzi našimi a „európskymi“ králikmi

- Ako pripraviť králika na výstavu

- Čo robiť pri zamorení králikov parazitmi


- Vznik a vývoj králika činčilovitého, história klubu

- Správa poradcu chovu rok 2003

- Vyhodnotenie línii

- Súťaž rok 2003

- Moje skúsenosti so zdravotnou prevenciou

- Posudzovanie činčily veľkej a úskalia

- Typizačné kódy pre plemeno


- Správa o činnosti rok 2002

- Správa poradcu chovu rok 2002

- Vyhodnotenie línii

- Líniová plemenitba a typizácia

- Ciele a metódy v chove

- Súťaž v klube rok 2002

- O kŕmení a výžive králikov